https://www.info-morava.cz/ekonfin-skubal

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Ekonfin Škubal s.r.o.

Účetnictví:
 • Zpracování předaných daňových a účetních dokladů a vedení zákonem stanovených knih a evidencí – samozřejmostí je zpracování přiznání k DPH s měsíční či čtvrtletní periodicitou.
 • Součástí je rovněž evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a leasingů.
 • Zpracování měsíčních či čtvrtletních uzávěrek, výkazů zisků a ztrát a rozvahy.
 • Zpracování roční účetní závěrky včetně daňového přiznání k dani z příjmů a zákonem stanovených příloh.
 • Zastupování před správcem daně při daňové kontrole.
 • Zastupování při kontrolách ostatních institucí (sociální a zdravotní pojišťovny).

Daňová evidence:
 • Daňové evidence předaných dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí – samozřejmostí je zpracování k DPH s měsíční či čtvrtletní periodicitou.
 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur.
 • Součástí je rovněž evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a leasingů.
 • Zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a přehledů pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
 • Zastupování před správcem daně při daňové kontrole.

Mzdy a personalistika:
 • Vedení personální agendy.
 • Dodavatelské zpracování mezd pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr i mimopracovní zaměstnanecké poměry (výplatní pásky, výplatní listiny).
 • Výpočet odvodů a zasílání přehledů na sociální a zdravotní pojišťovny.
 • Předání platebních příkazů k zákonem stanoveným odvodům za zaměstnance.
 • Výpočet zákonného (úrazového) pojištění za zaměstnance.
 • Provedení ročního vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance.
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců elektronickou formou.
 • Zasílání evidenčních listů důchodového pojištění elektronickou formou.
 • Vyhotovení různých potvrzení o zaměstnání a příjmech zaměstnanců.

Daně:
 • Daň z příjmů právnických i fyzických osob.
 • Společné zdanění manželů.
 • Daň z přidané hodnoty (v návaznosti na účetnictví).
 • Daně silniční, z nemovitostí, dědické, darovací, z převodu nemovitostí.

Intrastat:
Dodavatelské zpracování hlášení pro Intrastat (vstup i výstup) v elektronické formě.
Web:
http://www.ekonfin.cz/
Adresa:
Hankeho 258/25
769 01 Holešov
Zlínský kraj / okres Kroměříž
Mobil:
+420 606 834 890
E-mail:
Provozní doba:
Po − Pá:
09.00 − 17.00

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Josef Škubal

Hankeho 258/25
769 01 Holešov

IČO: 11497904
DIČ: CZ5610230659

Obory činnosti:

Ekonfin Škubal s.r.o.
Poctivá firma
Ekonfin Škubal s.r.o.