Notáři

ADA

Daňový ateliér s.r.o. a Auditorský ateliér, s.r.o. jsou společnosti založené Ivo Havránkem a Tomášem Vondrákem, kteří od roku 1994 podnikali ve společné daňové, účetní a auditorské kanceláři. Vzhledem k nárůstu klientely, počtu zaměstnanců a i s ohledem na ...

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

Brzy zavírá (16:30)

Notář Mgr. Veronika Křížová

Poskytuji veškeré notářské služby, zejména sepisování notářských zápisů o právních jednáních (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, tzv. manželské a předmanželské smlouvy, zakladatelské dokumenty obchodních korporací a jejich změny), sepisování notářských ...

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Poskytujeme právní služby – obchodní právo, občanské, trestní právo. Zastupujeme společnosti se zahraniční účastí. Mezinárodní právní záležitosti. Člen právního systému Advogate – EU. Spolupráce s kanceláří Wilfurth a kolegové v Regensburgu – SRN.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

JUDr. Vladimíra Kutílková - notářka v Chebu

Nabídka služeb v oblasti notářství. Provoz notářské kanceláře.

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Naše kancelář poskytuje tyto notářské služby: převody nemovitostí, notářské úschovy (listin a peněz), notářský zápis pro exekuci, závěti, vydědění, ustanovení správců dědictví, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy, rejstřík ...

COMEFLEX CONSULTING s.r.o.

Outsoursujeme podnikatelům potřebné administrativní činnosti. Poskytujeme sídla firmám, evidujeme a skenujeme došlé zásilky, pronajímáme plně vybavené kanceláře, zabezpečujeme služby notáře, právní a daňové poradenství. Reagujeme na neustále se měnící ...

OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

JUDr. Šárka Novotná - notářka

Provozuji notářskou kancelář. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Reality pro ŽIVOT, s.r.o.

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu bytů, domů, chat, chalup, zahrad, pozemků, garáží, komerčních objektů a dalších nemovitostí po celém území ČR, okamžitý výkup nemovitosti, kompletní právní servis, služby notářské kanceláře, služby v oblasti …

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:30)

Mgr. Jiří Hron

Poskytujeme notářské a právní služby. Zajišťuji sepisování smluv, převody nemovitostí, změny SJM, zakládání, změny a převody obchodních společností, valné hromady, úschovy listin a peněz, osvědčování dějů, stavu věcí a prohlášení, vykonatelné notářské zápisy, …

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

JUDr. Marta Javorská

Nabídka služeb notářské kanceláře.

JUDr. Ludmila Petěrková

Poskytování notářských služeb.

Mgr. Štěpán Tichý

Nabídka služeb notářské kanceláře – notářské úschovy, notářské zápisy pro exekuci, manželské smlouvy, převody nemovitostí, obchodní společnosti, závěti a vydědění, ostatní činnosti notáře, dědictví.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:30)

JUDr. Iva Kocinová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

JUDr. Eva Cechlová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Mgr. Marie Hájková

Poskytujeme notářské služby a právní pomoc, tj. úkony zejména v obchodně - a občanskoprávních souvislostech, pořizování ověřených výpisů ze seznamů veřejné správy, ověřování podpisů a listin, činnost soudního komisaře v dědickém řízení.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:30)

Mgr. Jarmila Chmelařová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:30)

JUDr. Josef Kawulok

Poskytování notářských služeb.

Brzy zavírá (17:00)

JUDr. Jiří Kotrlík

Poskytujeme notářské služby, provádíme sepisování veřejných listin, osvědčování právních skutečností, přijímáme listiny do úschovy, vykonáváme správu majetku, poskytujeme právní pomoc a radu, zastupujeme v řízení konkurzním a vyrovnávacím.

Mgr. Ludmila Mazlová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

JUDr. Josef Sládek

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Mgr. Jarmila Součková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Mgr. Eva Šimonová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

JUDr. Jana Borská

Poskytujeme notářské služby a právní pomoc i v AJ a NJ: od založení až po likvidaci společností, sepis smluv (kupní, darovací, převody OP, SJM, o uznání dluhu) i dalších úkonů (závěť, vydědění) notářským zápisem. Řešíme dědictví, úschovy, ověřujeme.

Mgr. Zuzana Bartoňová

Notářka v Jičíně. Vyřizování děditství, obchodní smlouvy, převody nemovitostí, osvědčování i ověřování dokumentů, zástavy, výpisy z informačních systémů veřejné správy, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářský zápis pro exekuci a další notářské služby. …

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

PwC Česká republika

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

JUDr. Radim Drášil

Komplexní notářské služby.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Notářská kancelář Mgr. Klára Pouchlá, LL.M.

Notářská činnost ve všech oblastech, zejména občanského a obchodního práva, činnost soudního komisaře v dědických řízeních.

Brzy zavírá (17:00)

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Zajišťujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské a rodinné právo, převody nemovitostí, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, konkurzy a likvidace. Dále zakládání, změny a rušení společností. Též v anglickém jazyce.

JUDr. Alena Procházková

Poskytuji notářské a právní služby.

JUDr. Václava Švarcová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Bohumila Račoková

Poskytujeme notářské služby.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Ivo Pařík

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:15)