Notáři

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Jarmila Zítková

Poskytuji notářské služby. Nabízím sepsání závěti a projednání dědictví. Zajišťuji úpravy majetkových manželských vztahů a ochranu majetkových práv klienta. Specializuji se také na převody majetku a založení obchodní společnosti.

JUDr. Klára Hejtmánková

Provozuji notářskou kancelář. Poskytuji služby Czech pointu. Nabízím odbornou znalost němčiny, angličtiny a francouzštiny.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Lenka Chodurová

Provozuji notářskou kancelář. Poskytuji služby Czech pointu. Sepisuji závěti, majetkové smlouvy manželů a snoubenců. Převádím nemovitosti. Zakládám i likviduji obchodní společnosti a družstva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Mgr. Petr Šedivý - notář

Mgr. Petr Šedivý - notář

Poskytuji notářské služby a právní pomoc, zakládání obchodních společností, valné hromady, vykonatelné notářské zápisy jako exekuční titul, závěti, převody nemovitostí, manželské a předmanželské smlouvy, zástavní smlouvy, úschovy pro zajištění dluhu, převody …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Boháč Petr - notář

Poskytování notářských služeb. Sepisování smluv o převodu nemovitých věcí, majetkových smluv manželů, zakladatelské listiny společností s ručením omezeným a akciových společností. Nabídka ověřování podpisů a opisů listin. Zajištění služeb Czech Pointu.

Mgr. Kateřina Zlámalová

Poskytuji veškeré notářské služby, a to jak v řízení o dědictví, tak sepisování notářských zápisů a dalších notářských listin zejména z oblasti občanského a obchodního práva. Nabízíme převody nemovitostí, ověřování i osvědčování, závěti, vydědění i ustanovení …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Melzerová Tereza - notářka

Melzerová Tereza - notářka

Služby notářské kanceláře: převody nemovitostí a úschovy peněz, manželské majetkové smlouvy, zástavní smlouvy a rejstřík zástav, přímá vykonatelnost, závěti a jiné pořízení pro případ smrti, společenství vlastníků jednotek, osvědčení, obchodní …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

Mgr. Jiří Hron

Poskytujeme notářské a právní služby. Zajišťuji sepisování smluv, převody nemovitostí, změny SJM, zakládání, změny a převody obchodních společností, valné hromady, úschovy listin a peněz, osvědčování dějů, stavu věcí a prohlášení, vykonatelné notářské zápisy, …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

JUDr. Ludmila Petěrková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Eva Cechlová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:00)

Mgr. Jarmila Chmelařová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

JUDr. Josef Kawulok

JUDr. Josef Kawulok

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

JUDr. Jarmila Endrlová - Notářka

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

JUDr. Miloš Vaigl

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

JUDr. Milan Šmidrkal

Nabídka služeb notářské kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Jana Elšíková

Nabídka notářských služeb v oblastech práva obchodních společností, převodů nemovitostí, dědického a občanského práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Hana Hornyšová

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

JUDr. Luděk Měřínský

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

JUDr. Jarmila Červínková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Notář - JUDr. Alice Sedláková

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Jarmila Handlová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

JUDr. Iva Celnarová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Svatomír Helešic

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Josef Holobrádek

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Ilona Jančaříková

Poskytujeme veškeré služby v oblasti obchodních věcí, převodů nemovitostí, notářských úschov, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, modifikace manželského majetkového režimu, zástavních smluv, sepisování závětí a listin o vydědění, osvědčení ...

Mgr. Svatava Smolková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

JUDr. Ivana Šafaříková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Kellová Zuzana - notářka

Poskytuji notářské služby. Zajišťuji také služby Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

JUDr. Hana Orletová

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

JUDr. Pavla Doleželová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Eva Dufková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Jitka Famfulíková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

Mgr. Aleš Heinz

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Jitka Heinzová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Pavel Huták

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)