Stavební laboratoře

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Přední světový výrobce čerstvého betonu a cementu. Dodává také anhydritové a cementové lité směsi pro pokládku podlah, lité pěnobetony nebo čerstvou cementovou maltu. Kromě dodávky stavebních materiálů nabízí i realizaci staveb – základové a stropní desky pro …

PRESTA s.r.o.

PRESTA s.r.o.

Specializujeme se na zkoušky zemin pro pozemní komunikace (statická zátěžová zkouška a lehká dynamika). Dále se zabýváme měřením nerovností povrchu latí, prohlídkami kanalizace kamerovým systémem a zkouškami těsnosti kanalizace vzduchem.

Centrum stavebního inženýrství

CSI jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně. Mezi další činnosti patří ...

Stavební výzkum, s.r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti stavební chemie a nátěrových hmot. Nabízíme expertní a poradenskou činnost, školení a vzdělávání.

CONSULTEST, s.r.o.

Nabídka služeb akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot. Zkouška zemin, stabilizací, kameniv, asfaltů, asfaltových směsí, betonů a dalších.

Jiří Dobrovolný

Jiří Dobrovolný

Poskytuje diagnostiku, posouzení kvality konstrukcí silnic, dálnic, průmyslových podlah, sportovišť a materiálů.