Ekologická sdružení

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

Studio Aneta

Zdravý životní styl, pořádání seminářů, relaxační pobyty pro ženy s představením regionu a jeho výrobků.

Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují ...

ZAVŘENO (Otevírá St 08:30)

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů. Možnost pronájmu …

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost nabízí aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost, jenž rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. Využíváme a pronajímáme nízkoenergetický dům na různé akce.

ZAVŘENO (Otevírá St 10:00)

Starosti - Sorge občanské sdružení

Nabízíme ubytování na ekofarmě ve 2 lůžkových pokojích po 8 lůžkách na starobylých palandách. Jsou pro Vás připraveny prostory pro realizaci různých akcí, včetně domácí kuchyně a dalších aktivit.

Petr Včeliš

Pěstování ekologické zeleniny, obilovin, léčivých bylin a produkce masa.

Praha, Hrusice 192 +

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

JATOP, s.r.o. pobočka Pucov

Občanské a firemní sdružení za účelem spoluutváření moravské krajiny a zabývající se otázkou ekologie a moderní tvorbu v zemědělství.

Pucov 92 +

OTEVŘENO (nonstop)

České ekologické manažerské centrum

Nabídka služeb v oblasti IPPC, EMS, odpadů, legislativy a norem.

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Zabýváme se péčí o přírodu a krajinu a pořádáme akce pro veřejnost.

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Vytváření podmínek pro rozvoj venkova a využití krajiny zemědělcem. Zajištění regionální koordinace výrobků značky Vysočina regionální produkt.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

ZO Českého svazu ochránců přírody 22/7

Údržba maloplošných chráněných a nechráněných území, využívání primitivních plemen domácích zvířat při údržbě krajiny.

ENVIC, občanské sdružení

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, ...

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

Nabídka ekologického výukového programu a služeb v oblasti ekologie a péče o životní prostředí.

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život.

Hnutí Duha Olomouc

Nabídka ekologické výchovy a ochrany lesů. Vydávání zpravodaje Ekologické listy.

Hnutí Duha Jeseníky

Zajišťování služeb v oblasti protipovodňové ochrany, ekologické výchovy a dalších ekologických aktivit.

Hnutí Duha Podorlicko

Provoz místní skupiny ekologické organizace pro oblast Orlických hor se specializací na ekologicky šetrné lesní hospodářství.

Hnutí Duha Česká Lípa

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Hnutí Duha Duchcov

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Hnutí Duha Střední Čechy

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Nezisková organizace, jeden ze základních článků Hnutí Brontosaurus. Zabýváme se dobrovolnictvím, mezinárodními výměnami, akce zaměřenými na seberozvoj, ekologickou osvětou. Naše činnost je široká – od malých víkendových akcí v Moravském krase – až po ...

Fairwood, z.s.

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. FSC vytvořilo ...

Agentura Koniklec, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Moravský ornitologický spolek - středomoravská

Výzkum, ochrana a propagace volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice.

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ochrana životního prostředí a zachovávání kulturních i památkových hodnot sídel.

Brontosaurus Praha 7

Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně.

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Operativní správa a preventivní ochrana přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa, provoz a údržba kolonádních staveb.

ZO ČSOP Vlašim

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

Tábornický klub Písek

Pro děti a mládež pořádá naše organizace školení EVVO, tábory a různé společenské akce.

Jihočeské matky, o.s.

Provoz občanského sdružení. Organizování veřejných vystoupení, pořádání zájezdů za alternativními zdroji energie, seminářů a výstav.

Společnost pro trvale udržitelný život

Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života pro budoucí generace.

OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, o.s.

Provozujeme sdružení zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Snažíme se o informování obyvatel, novinářů či organizací o dění v energetické oblasti.

Hnutí Brontosaurus

Činnost občanského sdružení je soustředěna na ochranu životního prostředí a výchovu mládeže.

ZŠ Prachatice, Vodňanská

Provoz stanice zajmových činností s možností ubytovaní. Nabídka ekologických výukových programů.

Národní síť zdravých měst ČR

Provozujeme asociaci měst, která koncepčně zlepšují podmínky pro život svých obyvatel i návštěvníků. Vydáváme zpravodaj NSZM ČR.

Karel Věstínský

Provoz sdružení občanů zabývající se problematikou životního prostředí.

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Provozujeme sdružení pro záchranu prostředí, ochrany přírody a krajiny nejen na jihu Čech. Podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Česká společnost pro větrnou energii

Jsme sdružení zabývající se problematikou větru, větrné energie a elektráren.

Občanské sdružení Evans

Zabýváme se ekologickou výchovou a péčí o některá chráněná území.

Jihočeští taťkové

Zájmem sdružení je zdravější ovzduší prostřednictvím podpory jaderné energetiky.

Nesehnutí

Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní.

Společnost pro trvale udržitelný život - regionální

Hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

ZO ČSOP Šípek

Zabýváme se sdružováním zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Realizujeme ekologickou výchovu. Pořádáme osvětové akce pro veřejnost.