Zdravotnická sdružení

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. okresní výbor Karviná

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

KLUB STOMIKŮ ILCO KYJOV, z.s.

Nezisková organizace, která sdružuje lidi postižené stomií, vývodem tlustého nebo tenkého střeva. Klub vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a stomasester. Cílem klubu stomiků je informovat odbornou i laickou veřejnost o stomicích a jejich ...

BESKYD DZR, o.p.s.

Poskytování ubytování a stravování pro osoby se sníženou soběstačností.

Ostravský spolek neslyšících

Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro neslyšící.

Občanské sdružení Rain Man

Sdružování rodičů s dětmi postiženými autismem, zajišťování pomoci v oblasti zdravotnictví, školství a jednání s úřady.

Spolek zdravotně postižených v Hulíně

Pořádání zdravotních programů a akcí pro zdravotně postižené občany a seniory. Podpora integrace zdravotně postižených seniorů do společnosti. Nabídka volnočasových aktivit.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.

České sdružení Marfanova syndromu

Sdružujeme lidi s Marfanovým syndromem. Provozujeme chráněnou dílnu zaměřenou na opravy hodin.

Světlo v diabetu

Provoz sdružení věnující se osvětě lidí s cukrovkou, jejich rodinných příslušníků a pečujících osob.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Biofeedback centrum Uh. Hradiště

Nabízíme EEG Biofeedback, terapeutickou metodu umožňující regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku s využitím speciálního počítačového programu.

Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Nestátní zdravotnické zařízení s poskytováním výchovné a zdravotní péče o děti ve věku od 1-4 let.

Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Fokus Vysočina

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Fokus - Opava

Sdružení poskytuje sociální služby duševně nemocným a mentálně postiženým při jejich návratu do společnosti.

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Sdružování lékařů a zdravotnických pracovníků fungujících v oboru tělovýchovné lékařství či podílejících se na zdravotní péči o tělesnou kulturu.

Renarkon, o.p.s.

Působení v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Provozování kontaktních center, terapeutické komunity a chráněného doléčovacího ubytování.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Naše služby jsou odborné poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace zaměřená na podporu pracovního uplatnění, průvodcovské a předčitatelské služby, rozšiřující služby.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Český klub nedoslýchavých Help

Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených.

Sdružení SCAN

Osvětová, vzdělávací, publikační a výzkumná činnost v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních poruch.

Sdružení Piafa ve Vyškově

Poskytování pomoci a služeb zdravotně postiženým v oblasti integrace do běžného společenského prostředí. Využívané metody HR, CT, tábora.

Klub stomiků Brno, občanské sdružení

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií.

Liga proti rakovině Brno

Výchova k nekuřáctví a zdravému způsobu života. Poskytování poradenství a pomoci onkologickým pacientům a zdravým lidem.

Roska Karviná, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii

Poskytování výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii. Pořádání teoretických seminářů a kurzů pro psychology a psychiatry.

Sdružení Podané ruce, o.s.

Prevence a léčba závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech.

Společnost pro nemocniční hygienu

Provozování profesního sdružení nemocničních hygieniků a epidemiologů se zaměřením na problematiku nemocniční hygieny.

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.

Vybíráme a připravujeme dobrovolníky pro zrealizování volnočasových aktivit pacientů zdravotnických a sociálních zařízení.

Agnis Rosa

Agnis Rosa

Psychologická poradna pro handicapované, jejich rodiny a přátele, pro osoby po úrazech a další zájemce.

Česká myelomová skupina

Výzkum a vývoj hematologických chorob nazývaných monoklonární gamapatie. Organizování společné klinické studie, tvorba léčebných protokolů.

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Roska Břeclav, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Brno - venkov, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Frýdek-Místek, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Jeseník, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Kroměříž, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Přerov, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Žďár nad Sázavou, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Banding klub ČR

Shromažďování a poskytování informací o chirurgické léčbě obezity a jejích výsledcích. Zaměřujeme se na bandáž žaludku.