Agrární a potravinářské svazy

Asociace soukromého zemědělství okresu Vsetín

Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromého zemědělství Krnovska a Opavska

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Podpora a propagace vinařství a vinohradnictví. Pořádání seminářů a kurzů. Provozování soutěže vín a degustační expozice Salon vín České republiky.

Agrární komora České republiky

Sdružujeme většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Komora byla zřízena zákonem 301/92 Sb. K podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů.

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

Mendelův vinařský spolek Šardice

Provoz společnosti, která hájí zájmy pěstitelů vinné révy a výrobců vína.

Moravín, svaz moravských vinařů

Pořádáme odborná školení, semináře a zájezdy do vinařských oblastí v tuzemsku i zahraničí. Propagace vinohradnictví a vinařství.

Svaz vinařů České republiky

Svaz vinařů České republiky

Svaz vinařů ČR sdružuje fyzické i právnické osoby a vinařské spolky v jednotlivých obcích. Od založení hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace. Je plně začleněn do nevládních národních i evropských struktur.

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Poskytování informací z oblasti zemědělské a lesnické techniky, vývoj a výroba technických zařízení, pořádání vzdělávacích akcí.

Společnost pro podporu dobrého vína

Podpora vinařů a vyzvednutí nadprůměrných vín od zavedených podniků i menších a středních soukromých vinařských firem.

Vinařský fond

Podporujeme marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informujeme veřejnost o vinohradnictví a vinařství.

Okresní agrární komora pro okresy Brno-město a Brno-venkov

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Břeclav

Zabýváme se podporou podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Hodonín

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Zemědělský svaz, územní organizace Prostějov

Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům.

Spolek PRO BIO poradenství

Sdružení poradců, inspektorů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Poskytování odborného poradenství v různých oborech.

Asociace soukromých zemědělců okresu Břeclav

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromého zemědělství okresu Vyškov

Asociace soukromého zemědělství okresu Vyškov

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí.

Českomoravský svaz vinařských podniků

Provozujeme společnost hájící zájmy pěstitelů vinné révy a výrobců vína.

Sdružení vinařů Kostice

Společnost hájící zájmy pěstitelů vinné révy a výrobců vína. Pořádáme výstavy vín.

Český zahrádkářský svaz, ZO

Hájení zájmů pěstitelů vinné révy a výrobců vína.

Vinařský spolek Dolní Bojanovice

Hájíme zájmy pěstitelů vinné révy a výrobců vína.

Sdružení vinařů Dambořice

Provozujeme společnost hájící zájmy pěstitelů vinné révy a výrobců vína.

Pelero CZ o.s.

Sdružování pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Pořádání vzdělávacích akcí.

Ovocnářská unie Moravy a Slezska

Sdružování firem zabývajících se pěstováním ovoce, školkařských výpěstků, obchodní činností, výstavbou skladovacích zařízení a vzděláváním ovocnářů.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Asociace soukromých zemědělců okresu Havlíčkův Brod

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromého zemědělství okresu Přerov

Nabídka obhajoby ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení zastupuje společné zájmy nestátních vlastníků lesů v České republice, podílí se na tvorbě lesnické politiky a legislativy.

Ústřední bramborářský svaz

Sdružování pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků s bramborami, poskytování poradenství. Pořádání kongresů.

Česká komora odborných lesních hospodářů

Sdružujeme fyzické a právnické osoby s licencí odborného lesního hospodáře. Pro své členy pořádáme exkurze a odborné akce.

Okresní agrární komora Třebíč

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Agrární komora Zlín

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Jeseník

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní Agrární komora Šumperk

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Jsme spolupořadatelé farmářských trhů. Poskytujeme informace o dění v oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Dr. Adam Zimovčák

Zabýváme se obranou drobných podnikatelů v potravinářské sféře vůči nástupu nadnárodních řetězců.

Okresní agrární komora pro okresy Opava a Ostrava

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Lnářský svaz ČR, zájmové sdružení lnářů ČR

Shromažďování a poskytování informací pro pěstitele a zpracovatele lnu, zastupování zájmů lnářů vůči státu a zahraničním partnerům. Vydávání časopisu Lnář.

Okresní agrární komora pro okres Jihlava

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Agrární komora Olomouckého kraje

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství. Podpora podnikatelských aktivit v potravinářství i lesnictví.

Asociace soukromého zemědělství okres Jihlava

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromého zemědělství okresu Kroměříž

Asociace soukromého zemědělství okresu Kroměříž

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.