Odborové svazy

REKREAČKA U NÁDRAŽÍ

Ubytovací a rekreační zařízení s celoročním využitím. Mimo individuálních pobytů i týdenní nebo čtrnáctidenní rekreační pobyty s pravidelným nástupem v sobotu. Možnost pořádání školení, výjezdních zasedání apod. Vybavení střediska: Tří nebo čtyřlůžkové ...

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace BOHEMIA Dobronín

Odborový svaz se zabývá prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv. Poradí a pořádají odborná školení, besedy a přednášky. Zastupují členy ve vztahu k institucím a mezinárodním organizacím.

Kamenná 62 +

Základní odborová organizace FOMA BOHEMIA

Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a sociálních.

MÚ Hanušovice – Odbor výstavby

Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Posuzuje záměry žadatelů, spolupracuje při při zajištění územně plánovacích podkladů, pořizování, projednávání, schvalování a aktualizaci územního plánu.

OTEVŘENO (Zavírá 14:30)

Město Rájec - Jestřebí - Hospodářsko-správní odbor

Odbor zajišťuje finanční hospodaření města dle schváleného rozpočtu, inventarizace majetku, platby faktur a poplatků, zpracování mezd pro zaměstnance města. Eviduje hrobová místa a vykonává administrativní činnost pro přestupkovou komisi.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

ZO OSŽ ČD DKV Praha PJ - ONJ

Základní organizace Odborového svazu železničářů.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace PRECIOSA-ORNELA a.s.

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace České perličky a.s. ORNELA

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Federace železničářů ČR

Provoz nezávislé odborové organizace. Poskytování rekreace pro členy, nečleny i rodinné příslušníky ČD. Provozování právní poradny.

Křesťanská odborová koalice

Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

Poskytování poradenství členům v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

Prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Zajišťování služeb odborového svazu pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Poskytujeme také právní pomoc.

Odborový svaz Echo

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů členů svazu.

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky

Sdružování zaměstnanců různých pracovních odvětví s cílem zajištění jejich důstojných pracovních podmínek.

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

Poskytování informací o činnosti a členství. Nabídka pracovně právní porady pracovníkům pohostinství.

ZO - Odborový svaz státních orgánů a organizací Česká geologická služba

Prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv.

Odborový svaz Transgas

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových, sociálních, právních a životních zájmů členů svazu.

Odborový svaz KOVO

Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu.

Odborové sdružení železničářů

Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.

Odborový svaz Unios

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Nabízíme obhajobu práv, zájmů a potřeb členů zejména v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Federace vlakových čet

Nezávislá a samostatná odborová organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových čet.

Odborové sdružení železničářů ZO ČD - SDC Správa tratí a budov

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Unie železničních zaměstnanců

Poskytujeme poradenství členům v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Základní organizace Odborového svazu Echo EGÚ Brno a.s.

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace JABLONEX

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Odborové sdružení železničářů ZO ČD železniční stanice Meziměstí

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů členů.

ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z.

Organizace sdružující zaměstnance podniků veřejné a silniční městské dopravy, hospodářství a autoopravárenství.

POO OS TOK VEBA

Provoz odborové organizace pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

Ospea

Zajištění odborové činnosti pro pracovníky elektrických drah a autobusové dopravy.

Odborové sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy

Poskytujeme oborové informace. Organizujeme sportovní a společenské aktivity. Pořádáme letní tábory.

Herecká asociace

Provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing.