Vysoké školy

Přidat / editovat záznam

Info-Morava.cz Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Vysoké školy

Akademie umění

České vysoké učení technické

Jihočeská univerzita

Karlova univerzita

Masarykova univerzita

Soukromé vysoké školy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Pardubice

Vysoká škola ekonomická

Vysoké učení technické


Zobrazit pouze výsledky lokality "Morava"Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/cs/ - www.facebook.com/vsbtuo OTEVŘENO (Zavírá 14:00)

Vysoká škola technicko-ekonomického směru nabízí studium na sedmi fakultách se zaměřením na mechatroniku, nanotechnologii, geologii, metalurgii a materiálové inženýrství, bezpečnostní inženýrství, elektrotechniku, informatiku, ekonomiku, stavebnictví a ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 321 111, +420 597 325 278

B.I.B.S., a.s. - www.bibs.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:30)

Brno International Business School, B.I.B.S., a.s. – soukromá vysoká škola poskytuje ve spolupráci s MŠMT ČR bakalářský program Bc. Ekonomika a managment a ve spolupráci s britskou Staffordshire University navazující magisterské programy v anglickém jazyce ...

Brno - Veveří, Lidická 960/81 - +420 777 884 700 , +420 545 210 792

Rašínova vysoká škola s.r.o. - www.ravys.cz

Soukromá vysoká škola s akreditovanými ekonomicko-právními programy MŠMT Ekonomika a insolvence. Bakalářské obory Krizový management, titul Bc. a magisterský obor Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů, titul Ing.

Brno - Medlánky, Hudcova 367/78 - +420 516 116 180

Akademie podnikání Prometheus - www.akademieprometheus.cz

Akademie podnikání Prometheus: mezinárodní program Master of Business Administration (ISG International Business School) bakalářské a magisterské studium oboru Podnikání (Vysoká škola podnikání a práva) postgraduální manažerské vzdělávání ...

Brno - Medlánky, Hudcova 367/78 + pobočky (3) - +420 541 632 209, +420 541 632 211

Středoevropská studia EXECUTIVE MBA

Studium MBA na prestižní české univerzitě. Lektory jsou špičkoví manažeři z praxe a profesoři universit z USA a ČR. Manažerské studium MBA je organizováno ve spoluráci s Dominician University of Illinois v Chicagu.

www.us-mba.cz - Brno - +420 602 486 236

Primát - server pro studijní účely všech studentů vysokých škol

Primát.cz je server pro studijní účely všech studentů vysokých škol. Umožňuje zdarma sdílet materiály ke studiu. Primát není serverem pro studenty, ale je to server studentů. Je studenty tvořen, řízen, směrován.

www.primat.cz - Brno - +420 608 063 223

Mendelova univerzita v Brně - www.mendelu.cz/en

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje ...

Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1 + pobočky (15) - +420 545 131 111

Ostravská univerzita v Ostravě - www.osu.cz

Univerzita nabízí bakalářské, magisterské, navazujících magisterské a doktorské studijní programy. Zahrnuje různé obory na fakultě sociálních studií, fakultě umění či filozofické, lékařské, pedagogické nebo přírodovědecké fakultě.

Ostrava - Slezská Ostrava, Dvořákova 138/7 + pobočky (10) - +420 553 461 111, +420 597 091 111

NEWTON College, a.s. - www.newtoncollege.cz

Soukromá brněnská vysoká škola akreditovaná Ministerstvem školství ČR nabízí vzdělávání v oblasti managementu a podnikání v bakalářských oborech v prezenční i kombinované formě.

Brno - Černá Pole, tř. Generála Píky 7 - +420 545 124 620

Fakulta veterinárního lékařství - fvl.vfu.cz

Fakulta poskytuje vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nemocí zvířat a v oblasti hygieny potravin živočišného původu.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1946/1 + pobočky (13) - +420 541 562 441

Fakulta sociálních studií - www.fss.muni.cz

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů z oblasti humanitních, mediálních, komunikačních a mezinárodních teritoriálních studií.

Brno - Brno-město, Joštova 218/10 + pobočky (14) - +420 549 491 911

Ekonomicko-správní fakulta - www.econ.muni.cz

Nabídka vzdělání v oblasti ekonomiky a ekonomických teorií, managementu, hospodářské politiky a správy, systémového inženýrství a informatiky.

Brno - Pisárky, Lipová 507/41a + pobočky (12) - +420 549 491 710

Přírodovědecká fakulta - www.sci.muni.cz

Nabídka vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi.

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2 + pobočky (28) - +420 549 491 111

Fakulta informatiky - www.fi.muni.cz

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studia informatiky v základních oborech a řadě specializací.

Brno - Ponava, Botanická 554/68A + pobočky (7) - +420 549 491 810

Pedagogická fakulta - www.ped.muni.cz

Nabídka vzdělání v oblasti učitelství základních i středních škol a speciální a sociální pedagogiky.

Brno - Staré Brno, Poříčí 623/7 + pobočky (28) - +420 549 491 111

Právnická fakulta - www.law.muni.cz

Nabídka studia bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblasti místní správy, práva sociálního zabezpečení a různých právních odvětví.

Brno - Veveří, Veveří 158/70 + pobočky (11) - +420 549 491 211

Fakulta veterinární hygieny a ekologie - fvhe.vfu.cz

Fakulta realizuje vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech v oblasti bezpečnosti a kvality potravin a veterinární hygieny.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1946/1 + pobočky (8) - +420 541 562 796

Farmaceutická fakulta - faf.vfu.cz

Fakulta nabízí vzdělání zaměřené na farmacii.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1946/1 + pobočky (5) - +420 602 117 094

Masarykova univerzita - www.muni.cz

Univerzita nabízí studium na devíti fakultách humanitního, přírodovědeckého a sportovního zaměření.

Brno - Brno-město, Žerotínovo náměstí 617/9 + pobočky (10) - +420 549 491 011

Fakulta sportovních studií - www.fsps.muni.cz

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studia tělesné výchovy a sportu, sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

Brno - Bohunice, Kamenice 753/5 + pobočky (10) - +420 549 491 111

Katedra fyzioterapie a RHB Lékařské fakulty - www.muni.cz/med/110614

Katedra zajišťuje výuku v oblasti fyzioterapie a rehabilitace.

Brno - Brno-město, Komenského náměstí 220/2 + pobočky (26) - +420 543 182 977, +420 549 491 111

Seminář estetiky Filozofické fakulty - www.phil.muni.cz/estetika

Výuka estetiky a obecné teorie umění, sémiotiky a strukturalismu, historické poetiky a rétoriky, dějin estetiky, sociologie a psychologie umění, kulturní antropologie, teorie médií a umělecké kritiky.

Brno - Veveří, Arne Nováka 1/1 + pobočky (20) - +420 549 493 081

Centrum informačních technologií - www.vfu.cz/univ_prac/cit

Centrum zajišťuje správu počítačové sítě.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1946/1 + pobočky (5) - +420 724 764 528 , +420 541 562 095

Slezská univerzita v Opavě - www.slu.cz

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického zaměření.

Opava - Předměstí, Na Rybníčku 626/1 + pobočky (44) - +420 553 684 111

Janáčkova akademie múzických umění v Brně - www.jamu.cz

Akademie rozvíjí tvůrčí činnost v oblasti dramatického, hudebního a tanečního umění.

Brno - Brno-město, Beethovenova 650/2 + pobočky (3) - +420 542 591 101, +420 542 591 111

Cyrilometodějská teologická fakulta - www.cmtf.upol.cz

Příprava bohoslovců na jejich kněžské působení, nabídka studia v dalších bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

Olomouc, Univerzitní 244/22 + pobočky (16) - +420 585 637 111

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - web.utb.cz

Poskytujeme širokou nabídku studia chemických, potravinářských, ekologických, ekonomických, výtvarných a komunikačních, informatických, bezpečnostních, pedagogických, filologických a zdravotnických disciplín.

Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555 + pobočky (9) - +420 576 038 111

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. - www.vske.cz

Tříleté bakalářské studium v rámci studijních programů Ekonomika a management, Bezpečnostně právní studia, Stavební inženýrství. Magisterské studium.

Brno - Veveří, Mezírka 775/1 + pobočka - +420 777 939 107 , +420 543 254 856

Fakulta ekonomiky a managementu - www.unob.cz/fem/Stranky/default.aspx

Fakulta zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Zaměření na vojenský management a ekonomiku obrany státu.

Brno - Veveří, Kounicova 156/65 - +420 973 442 829, +420 973 443 136

Fakulta vojenských technologií - www.unob.cz/fvt/Stranky/default.aspx

Fakulta nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech se zaměřením na vojenskou geografii a meteorologii, zbraně a munici.

Brno - Veveří, Kounicova 156/65 - +420 973 442 628, +420 973 443 275

Vysoká škola podnikání, a.s. - www.vsp.cz

Jedna z prvních soukromých VŠ, mající přes 6000 absolventů, poskytuje bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) studium v programu Ekonomika a management v denní a dálkové formě. Přístupem a zázemím (koleje, inkubátor) se řadí mezi žádané VŠ v ČR.

Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 1810/181 + pobočky (4) - +420 595 228 111

Univerzita obrany - www.unob.cz

Vzdělávání, výchova a příprava vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a vědecká činnost ve prospěch resortu Ministerstva obrany.

Brno - Veveří, Kounicova 156/65 - +420 973 442 554, +420 973 442 628

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - www.hotskolabrno.cz

Nabízíme bakalářské studium prezenční i kombinovanou formu studia v oborech Management hotelnictví a cestovního ruchu a Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Denní, dálkové studium. Bez přijímacích zkoušek. Možnost výběru předmětů v cizím jazyce.

Brno - Starý Lískovec, Bosonožská 381/9 + pobočka - +420 547 218 247, +420 547 218 445

Rašínova vysoká škola s.r.o. - www.dupres-group.com

Soukromá vysoká škola s akreditovanými bakalářskými programy nabízí studium právně-ekonomického zaměření.

Brno - Židenice, Šámalova 1477/60 - +420 516 116 184, +420 541 241 624

Studijní středisko Brno Vysoké školy aplikovaného práva - www.vsap.cz

Nabídka bakalářského studia se specializací na právo v podnikání, sociálně právní činnost a zaměstnanost.

Brno - Horní Heršpice, Sokolova 145/4 + pobočka - +420 543 251 609

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. - www.svse.cz

Nabízíme bakalářské studium. Prezenční i kombinovaná forma. Obory: Účetnictví a finanční řízení podniku. Marketing a management. Mzdové účetnictví, daně a personalistika. Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb.

Znojmo, Loucká 656/21 + pobočka - +420 515 221 764, +420 515 230 422

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. - www.fdyson.cz

Nabízíme vzdělání v bakalářském stupni studia ve studijním programu Nemovitý majetek s obory Realitní makléř a Oceňování nemovitostí.

Brno - Trnitá, Masná 229/34 + pobočka - +420 548 213 975, +420 548 213 977

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení - www.unob.cz/uopzhn/Stranky/o_pracovisti.aspx

Ústav se zaměřuje na výzkum v oblasti ochrany proti soudobým a perspektivním zbraním hromadného ničení a dalším významným toxickým sloučeninám.

Vyškov - Dědice, Víta Nejedlého 691 - +420 973 452 309

Centrum jazykové přípravy - www.unob.cz//cjp/Stranky/o_pracovisti.aspx

Zabezpečování výuky cizích jazyků, především angličtiny, v souladu s požadavky univerzity a se studijními programy jednotlivých fakult.

Brno - Veveří, Kounicova 300/44 - +420 973 443 010, +420 973 443 139

Panevropská vysoká škola - www.paneurouni.cz

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí na základě slovenské akreditace úplné vysokoškolské vzdělání v oborech PRÁVO (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.). Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční pedagogové.

Ostrava - Hulváky, Matrosovova 833/14 + pobočky (2) - +420 596 635 387

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - www.vszdrav.cz

Provoz edukačního centra Vysoké školy zdravotnické.

Vsetín, Horní náměstí 3 + pobočka - +420 210 082 412

European Business School SE, obecně prospěšná společnost - www.ebschool.cz

Nabízíme studium MBA, BBA, LL.M., MPA nebo DBA v českém nebo anglickém jazyce, distančně a za jeden rok. Programy MBA najdete ve 12 variantách, s výhodnými benefity. Studium je certifikováno od renomované švýcarské certifikační autority SGS. Absolventi školy …

Brno - Brno-město, náměstí Svobody 93/22 - +420 739 023 578

NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s.r.o. - www.newportu.cz

Mezinárodní univerzita nabízí externí vzdělávací program Business Administration.

Ostrava - Moravská Ostrava, Reální 172/2 - +420 596 113 470

Vysoká škola logistiky, o.p.s. - www.vslg.cz OTEVŘENO (Zavírá 11:00)

Soukromá vysoká škola s akreditovaným bakalářským programem nabízí studium v prezenční i kombinované formě v oborech Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu a navazujícím magisterským oborem Logistika.

Přerov - Město, Palackého 1381/25 - +420 581 259 120, +420 581 259 149

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. - www.mvso.cz

Nabízíme akreditovaný bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě Ekonomika a management v oborech: Podniková ekonomika a management, Management a ekonomika ve veřejném sektoru, Podnikové informační systémy a prestižní studium MBA. Zaměřujeme …

Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1 - +420 587 332 303, +420 587 332 311

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. - www.vsss.cz

Vysokoškolské studium bakalářských oborů. Nabízíme denní, kombinované studium v oborech veřejná ekonomika a správa, management v sociální oblasti. Celoživotní vzdělávání v oblastech veřejné správy, ekonomiky, výpočetní techniky a rekvalifikace.

Havířov - Město, Vítězslava Nezvala 801/1 - +420 596 411 343, +420 596 411 350

HUSPOL group s.r.o. - www.akademie-huspol.cz - www.facebook.com/pg/akademiehuspol

Jedinečná soukromá vysoká škola poskytuje vysokoškolské a profesní vzdělání v oblasti kynologie, chovu a výcviku psů a životního prostředí. Jediná v ČR. Nabízíme bakalářské i magisterské programy.

Valašské Meziříčí, Sokolská 638/12 (2. patro) + pobočky (2) - +420 730 514 738

Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 16:00)

Univerzita, jež byla první českou vysokou školou na Moravě, zahrnuje celé spektrum technických věd i řadu uměleckých disciplín. V současné době vzdělává 24 tisíc studentů a nabízí studium na 8 fakultách a 2 vysokoškolských ústavech.

Brno - Veveří, Antonínská 548/1 + pobočky (34) - +420 541 141 111