Praktické a speciální základní školy

Přidat / editovat záznam

Info-Morava.cz Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Základní školy Praktické a speciální základní školy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Morava"Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice - www.skolavresovice.cz

Speciální základní škola pro 44 žáků se zabývá vzděláváním a výchovou žáků s těžkým mentálním postižením. K dispozici jsou zájmové kroužky.

Vřesovice 243 + pobočky (2) - +420 518 699 661, +420 518 699 672

ZŠ a MŠ logopedická Brno - www.zslogo.cz OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Speciální základní škola pro 150 žáků s výukou rozšířenou o logopedickou péči.

Brno - Pisárky, Veslařská 339/234 + pobočky (2) - +420 543 235 206

Střední škola, Základní škola - www.ruzovka.eu

Škola zajišťuje vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením

Frýdek-Místek - Místek, 28. října 1884 + pobočky (2) - +420 778 039 898 , +420 558 435 775

Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín - www.zrakol.cz

Základní škola pro 95 žáků slabozrakých, nevidomých, se zbytky zraku, tupozrakých a žáků s poruchami učení. Provoz školní jídelny a družiny.

Olomouc - Hejčín, Tomkova 411/42 - +420 581 580 911, +420 581 580 990

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno - www.zsspbrno.cz

Základní škola pro 128 žáků se sluchovým postižením. Součástí je družina a školní klub.

Brno - Řečkovice, Novoměstská 1887/21 + pobočka - +420 774 522 134 , +420 541 226 090

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova - www.zsams-mohelnice.cz

Speciální základní škola pro 130 žáků s jídelnou a družinou.

Mohelnice, Masarykova 434/4 - +420 583 430 046, +420 583 430 882

Odborné učiliště a ZŠ praktická Holešov - www.ouholesov.cz

Státní praktická základní škola pro 82 žáků s družinou a jídelnou.

Holešov, Palackého 437/66 + pobočky (2) - +420 573 395 423, +420 573 396 507

Odborné učiliště Kelč - www.oukelc.cz

Praktická škola zajišťuje výuku dvouletých oborů rodinná a zdravotní výchova, příprava pokrmů, dramatická a estetická výchova.

Kelč 1 + pobočky (3) - +420 571 641 321

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Brno - www.ddubrno.cz

Základní škola pro 22 žáků se školní jídelnou.

Brno - Pisárky, Hlinky 55/140 + pobočky (2) - +420 543 420 751, +420 543 420 752

ZŠ Brno, Sekaninova - www.zssekaninova.cz

Provozujeme speciální základní školu pro 198 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní či jiné soutěže.

Brno - Husovice, Sekaninova 895/1 - +420 545 212 334

ZŠ Brno, Štolcova - www.autistickaskola.cz

Základní škola pro 160 žáků s autismem. Součástí školy je jídelna a družina. Během školního roku pořádáme společné aktivity pro rodiče s dětmi.

Brno - Černovice, Štolcova 301/16 - +420 548 424 061

MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo, Horní Česká - www.specialniskolyznojmo.cz

Základní škola pro 297 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K dispozici je družina, klub a jídelna. Škola pořádá a účastní se různých akcí.

Znojmo, Horní Česká 247/15 + pobočky (4) - +420 603 258 006 , +420 515 222 728

ZŠ a Praktická škola Hustopeče - www.skolahustopece.cz

Provoz základní školy pro 118 dětí. K dipozici je družina. Pro děti se pořádají po celý rok kulturní, společenské a sportovní akce.

Hustopeče, Šafaříkova 999/24 - +420 601 363 266 , +420 519 412 659

MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno - www.skola-kocianka.cz

Speciální základní škola pro 174 žáků. Vyučujeme zde anglický jazyk a jako druhý cizí jazyk nabízíme německý jazyk. Provozujeme přírodovědný kroužek.

Brno - Sadová, Kociánka 6/15 - +420 541 246 641

MŠ, ZŠ a Dětský domov Ivančice - www.specskiva.cz

Speciální škola pro děti se zdravotním postižením (sluchovým, autismem, vadami řeči, středně těžkým a těžkým mentálním postížením).

Ivančice, Široká 484/42 - +420 546 451 931, +420 777 572 070

Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 - www.skolahrou-zelesice.cz

Škola poskytuje základní vzdělávání dětem se zdravotním postižením, zejména mentálním, vývojovými poruchami chování, autismem a více vadami.

Želešice, Sadová 530 - +420 731 109 181 , +420 547 225 129

ZŠ speciální, Blansko - www.specialniskola.blansko.net

Zajišťování komplexní péče o těžce zdravotně postižené děti s kombinací vad. Nabídka výchovně vzdělávací činnosti včetně družiny nebo internátu.

Blansko, Žižkova 1919/27 - +420 602 526 577 , +420 516 418 728

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní - www.mszskyjov.cz

Základní škola pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna a internát i školní hřiště.

Kyjov - Boršov, Školní 3208/51 - +420 603 879 031 , +420 518 612 054

MŠ, ZŠ a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace - www.mszsvyskov.cz

Speciální základní škola pro 219 žáků s družinou a jídelnou.

Vyškov - Dědice, Sídliště Osvobození 681/55 - +420 723 088 231 , +420 517 348 909

MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova - www.herbenka.breclav.cz

Základní škola pro 143 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Vzdělávací program se zaměřuje na děti s lehkým mentálním postižením či autismem.

Břeclav, Herbenova 2969/4 + pobočky (2) - +420 724 095 284 , +420 519 371 030

ZŠ při fakultní nemocnici Brno, Černopolní - www.ahojskola.cz

Výuka hospitalizovaných žáků s kapacitou 293 míst. K dispozici je jídelna a školní družina.

Brno - Černá Pole, Černopolní 212/9 - +420 777 500 090 , +420 545 122 640

MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12 - www.skolakretin.detskelecebny.cz

Základní škola pro 56 žáků poskytuje péči dětem od přípravného až do 9. ročníku.

Křetín 12 - +420 516 470 724

ZŠ a MŠ Hodonín - www.mszshodonin.cz

Provozujeme speciální rehabilitační třídu základní školy a dětský rehabilitační stacionář. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či sportovní a jiné soutěže.

Hodonín, Anenská 3744/2 + pobočky (2) - +420 518 352 154

ZŠ praktická Bojkovice, Štefánikova

Základní škola praktická pro 44 žáků.

Bojkovice, Štefánikova 957 - +420 572 641 223

ZŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova - www.zsfren.cz

Provozujeme základní a pomocnou školu pro 90 žáků s družinou. Nabízíme plavání, mléčné výrobky, ovoce i školskou radu.

Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053 - +420 731 574 059 , +420 556 835 737

ZŠ praktická Halenkov - www.zvshalenkov.sweb.cz

Provozujeme základní školu pro 52 žáků se školní jídelnou určenou pro žáky s lehkým mentálním postižením. Jezdíme na výlety a pořádáme dopravní soutěže.

Halenkov 25 - +420 571 410 201, +420 571 457 360

ZŠ praktická Horní Lideč - www.zsp-hornilidec.cz

Praktická škola pro 50 žáků. V areálu školy se nachází dílny, posilovna a knihovna.

Horní Lideč 130 - +420 739 314 706 , +420 571 447 319

ZŠ Kojetín, Sladovní - www.zssladovni.info

Provozujeme základní školu pro 90 žáků s družinou. Nabízíme počítačové, taneční, náboženské, pěvecké a floorbalové kroužky. Zabýváme se výukou anglického jazyka. Vyučujeme děti s poruchami učení. Účastníme se různých olympiád. Pořádáme výlety, exkurze a ...

Kojetín - město, Sladovní 492 - +420 606 624 980 , +420 581 762 281

ZŠ Kopřivnice, Štramberská - www.zspkoprivnice.skolniweb.cz

Poskytujeme základní vzdělání dětem se speciálními potřebami. Nabízíme školní družinu, přípravnou třídu, zájmové kroužky a doučování. Nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální vzdělání dle jejich potřeb. Nově zapsaným žákům poskytujeme zdarma základní …

Kopřivnice, Štramberská 189/18 - +420 733 616 654 , +420 556 813 175

ZŠ Ledeč nad Sázavou, Habrecká - www.zsledec.cz

Provozujeme speciální základní školu s družinou a klubem pro 54 žáků.

Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - +420 569 726 593

ZŠ a Praktická škola Moravské Budějovice - www.specmb.cz

Základní škola pro 132 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K dispozici je družina.

Moravské Budějovice, Dobrovského 11 - +420 568 420 085, +420 568 421 805

ZŠ Opava, Havlíčkova - www.zshavlickova.opava.cz

Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči. Kapacita školy je 120 žáků a součástí je jídelna, internát, Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené, Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči a družina.

Opava - Předměstí, Havlíčkova 520/1 - +420 733 677 764 , +420 553 622 904

ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská

Pomocná základní škola pro 64 žáků s jídelnou, internátem a družinou.

Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 41/98 - +420 596 238 035, +420 596 238 036

ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Karasova - www.zskarasova.webnode.cz

Speciální základní škola pro 212 žáků s družinou.

Ostrava - Mariánské hory, Karasova 300/6 - +420 775 388 703 , +420 596 622 460

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava - www.specialniskola.eu

Praktická a speciální základní škola poskytuje výchovu a vzdělávání pro děti a mládež ve věku 5 až 26 let s kombinovanými vadami (mentální postižení, různé formy dětské mozkové obrny, smyslové vady, autistické rysy, autismus). Zahrnuje vánoční besídky, ...

Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1293/23 - +420 602 768 850 , +420 595 782 267

ZŠ praktická a speciální Otrokovice - www.zvsotr.cz

Základní škola pro 114 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme pěvecký, sportovní, jazykový a výtvarný kroužek. Součástí školy je gymnastický sál, tělocvična a venkovní hřiště. Zajišťujeme asistenční služby pro žáky se závažnějším postižením, ...

Otrokovice, Komenského 1855 - +420 734 280 873 , +420 577 922 011

ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm - www.zsproznov.cz

Speciální základní škola pro 110 žáků s družinou pro 20 dětí a jídelnou. Na škole je přípravná třída pro vstup do základní školy s kapacitou 10 dětí. Nabízíme keramický, sportovní, ekologický a počítačový kroužek. Vyučujeme hru na flétnu i dorozumívací ...

Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649 - +420 734 495 825 , +420 571 654 165

ZŠ Uničov, Šternberská

Základní škola pro 85 žáků a pomocná škola pro 15 žáků s družinou a jídelnou.

Uničov, Šternberská 456 - +420 585 054 052, +420 585 054 381

ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská - www.specskolabites.cz

Speciální základní škola pro 54 žáků s družinou.

Velká Bíteš, Tišnovská 116 - +420 566 532 602, +420 566 789 551

ZŠ Jeseník, Fučíkova - www.zsjes.cz

Speciální a praktická základní škola pro 160 žáků s jídelnou a družinou. Možnost navštěvovat sportovní a taneční kroužky.

Jeseník, Fučíkova 312/10 - +420 606 739 224 , +420 584 411 297

ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava - www.pomskola.cz

Provozujeme pomocnou základní a praktickou školu pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové, jazykové či hudební kroužky.

Jihlava, Březinova 3659/31 - +420 567 333 644

ZŠ Bruntál, Rýmařovská - www.zsbr.cz

Praktická a speciální základní škola s kapacitou 230 žáků s jídelnou, družinou pro 40 dětí, speciálně pedagogickým centrem a logopedickou poradnou. Pořádáme dětské akce, výlety i soutěže.

Bruntál, Rýmařovská 769/15 - +420 739 012 627 , +420 552 306 850

ZŠ pro tělesně postižené Opava

Poskytujeme možnost vyučování podle vzdělávacích programů základní, zvláštní nebo pomocné školy. Součástí školy je družina a výdejna stravy.

Opava - Předměstí, Dostojevského 1669/12 - +420 553 610 775, +420 555 444 493

ZŠ Vítkov - www.zsvitkov.unas.cz

Základní škola pro 150 žáků se zaměřením na vzdělávání dětí s různým druhem a stupněm postižení a dětí z nepodnětného sociálního prostředí. Přes 90% žáků školy pochází z romských rodin. Škola vzdělává v průměru 100-110 dětí a žáků na obou stupních včetně dětí …

Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1 - +420 556 300 643

ZŠ a Praktická škola, Opava, Slezského odboje - zsps-opava.skolanawebu.cz

Základní škola praktická a základní škola speciální pro 180 žáků s družinou, jídelnou a přípravným stupněm. V rámci školy jsou i třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem pro děti s více vadami. Po ukončení základního vzdělání nabízíme žákům pokračování v …

Opava - Předměstí, náměstí Slezského odboje 2289/5 - +420 553 616 450

ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova - www.zsmapo.eu

Speciální škola pro 105 žáků s družinou. Pořádání výletů.

Město Albrechtice, Hašlerova 483/2 - +420 554 652 245

ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín - www.skola-spc.cz

Základní a pomocná škola pro 52 žáků se školní družinou a speciálním pedagogickým centrem. Zajištění kroužků v oblasti tance, počítačů, logopedie a výtvarné výchovy.

Zlín, Středová 4694 - +420 604 122 257 , +420 577 142 747

ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí - www.zsspecialnivm.cz

Základní a praktická škola pro 71 žáků se školní družinou. Poskytujeme vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení, kombinovanými vadami a diagnózou autismus.

Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3 - +420 605 086 068 , +420 566 522 828

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. - www.volgogradska.cz

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kombinované vady, autismus, mentální retardace. Bezbariérový přístup, školní autodoprava. Mateřská škola vhodná pro děti s PAS.

Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 2633/2 - +420 602 713 226 , +420 596 751 699

ZŠ Ostrava, Na Vizině - zsvizina.com

Základní škola pro 330 dětí. K dispozici je družina, cvičný bazén, fotbalové a volejbalové hřiště a tenisový kurt. V areálu najdete prolézačky.

Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 1034/28 - +420 555 558 699

Strana:  | 1 | 2 | | »»