Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Morava.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavy Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Morava"Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - www.vupt.cz

Výzkum, vývoj, poskytování poradenství a konzultační činnosti v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství.

Troubsko, Zahradní 400/1 - +420 547 138 800, +420 731 840 178

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno - Pisárky, Hroznová 63/2 + pobočky (28) - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (5) - +420 541 126 279

Česká pedologická společnost - www.pedologie.cz

Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost.

Brno - Černá Pole, Zemědělská 810/3 - +420 724 119 840 , +420 549 495 495

Enantis, s.r.o. - www.enantis.com

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1802/129 - +420 605 566 804

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - www.uzei.cz

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Opava - město, Horní náměstí 103/2 + pobočky (2) - +420 553 696 172

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. - www.variex.cz

Nabízíme specializované programy pro zemědělství. Hlavní důraz se klademe na poradenství a jako doplňková část je informatika.

Brno - Královo Pole, Slovanské náměstí 1141/10 - +420 603 193 594, +420 608 613 795

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - www.vukoz.cz

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Brno - Veveří, Lidická 971/25 + pobočky (2) - +420 541 126 254

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. - www.vubhb.cz

Ústav se zabývá agrotechnikou, výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou, šlechtěním a ochranou brambor. Poskytuje poradenské služby.

Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366 - +420 732 919 311 , +420 569 466 213

MVDr. Jan Šotola

Provozování potravinářské laboratoře a poskytování poradenství.

Přílepy 309 - +420 573 330 281, +420 573 343 381

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o.

Nabídka služeb zemědělské zkušební stanice, poskytování poradenství.

Kujavy 48 - +420 556 741 824

Petra Talašová

Provádění rozborů a zkoušek zemědělských komodit.

Staré Město, Zlechovská 1713 - +420 572 542 890

Agrotest fyto, s.r.o. - www.vukrom.cz

Provádíme výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Nabízíme komplexní technologické poradenství v rostlinné výrobě. Tvoříme nové genetické zdroje. Organizujeme semináře a kurzy. Vydáváme odborný časopis pro zemědělce. Účastníme se agrovýstav.

Kroměříž, Havlíčkova 2787/121 - +420 602 514 865 , +420 573 317 111

Bioinstitut, o.p.s. - www.bioinstitut.cz

Výzkum, přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe, výchova, vzdělávání a publikační činnost v oblasti ekologického zemědělství.

Olomouc - Chválkovice, Ondřejova 489/13 - +420 776 305 605 , +420 581 115 181

TIMAC AGRO CZECH, s.r.o. - www.cz.timacagro.com

Výzkum v oblasti výživy zemědělských plodin a prodej hnojiv. Nabízíme poradenství v oblasti rostlinné výživy a inovace konkrétních řešení výživy rostlin. Dodáváme produkty značek Physiostart, Fertiactyl, Fertileader, Duofertil, Eurofertil a Slurry Activ.

Jihlava, Znojemská 949/84 - +420 567 301 995

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. - www.vuchs.cz ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Zabýváme všemi směry vývoje jako je základní, experimentální a aplikovaný vývoj. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k ...

Rapotín, Výzkumníků 267 + pobočka - +420 603 895 714 , +420 583 392 111