Léčebny a sanatoria

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Jihomoravské dětské léčebny poskytují komplexní odbornou následnou péči pro děti všech věkových kategorií v oboru rehabilitace, alergologie, obezitologie na třech samostatných pracovištích. Každé pracoviště se nachází v jiném malebném koutu blanenského okresu …

Křetín 12 +
Léčebná rehabilitace Neuron, s.r.o.

Léčebná rehabilitace Neuron, s.r.o.

Léčebná rehabilitace Neuron, s.r.o. poskytuje zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Fyzioterapeuté jsou ve své specializaci plně erudováni. Na klinice klademe maximální důraz na profesionalitu ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

Spolek pro seniory Mír Práče

Spolek pro seniory Mír Práče

Pro naplňování potřeb svých členů využívá Spolek nově zrekonstruované prostory, které jsou umístěny v klidné malé obci s veškerou občanskou vybaveností a uprostřed krásné Jihomoravské krajiny. Prostory Spolku jsou vybaveny klubovnou, jídelnou a sociálním ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Dům Kochova, s.r.o.

Provoz zařízení následné péče, poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče.

Bohumila Valentová

Provoz nestátního zdravotního zařízení zaměřené na fyzioterapii, regeneraci a rehabilitaci a krátkodobé léčebné pobyty.

Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium

Nabídka specializované péče dětem ve věku od 3 do 15 let s chorobami nervové, oběhové a dýchací soustavy či pohybového ústrojí.

Psychiatrická léčebna

Provoz psychiatrické léčebny s gerontopsychiatrickým, toxirehabilitačním, psychiatrickým, interním a dětským oddělením.

Dětské centrum Znojmo

Centrum poskytuje pediatrickou, neurologickou, léčebně rehabilitační a sociální péči ohroženým a postiženým dětem a jejich rodinám.

Dětská psychiatrická léčebna

Odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské psychiatrie a s kapacitou 50 lůžek pro děti od 3 do 18 let věku.

Psychiatrická léčebna Šternberk

Provoz psychiatrické léčebny s nabídkou pracovní terapie, canisterapie, arteterapie, terapie tancem nebo rehabilitace a vodoléčby.

Psychiatrická léčebna v Opavě

Provozujeme odborný léčebný ústav určený pro diagnostiku, léčbu a posouzení duševních chorob, léčení alkoholových a drogových závislostí.

Dětské centrum Domeček

Poskytování zdravotnické péče a poradenství pro handicapované děti do 7 let.

Psychiatrická léčebna

Provoz psychiatrické léčebny. Poskytování psychologické, psychiatrické, sexuologické a protialkoholní pomoci formou hospitalizační i ambulantní.

Nemocnice Počátky, s.r.o.

Nemocnice Počátky, s.r.o.

Geriatrické centrum poskytuje sociální a zdravotní služby seniorům v rozsahu: 100 zdravotních lůžek následné péče, 20 sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení, 30 sociálních lůžek domova se zvláštním režimem a geriatrickou ambulancí.

OTEVŘENO (nonstop)

Centrum lékařské péče, spol. s r.o.

Poskytování péče seniorům a klientům zcela odkázaným na cizí pomoc či upoutaným na lůžko.

DC 90

Nestátní zdravotnické zařízení je určeno pro děti s kombinovanými vadami.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

ZO 7 - 05 České speleologické společnosti

ZO 7 - 05 České speleologické společnosti

Nabízíme celoročně léčebné pobyty pro děti s využitím pobytu v jeskynním prostředí.

MUDr. Helena Kršňáková

Poskytování péče o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním.

CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o.

Poskytování ústavní péče v oblasti psychiatrie, klinické psychologie a ambulantní péče v oblasti psychiatrie a sexuologie.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Provoz sanatoria pro dospělé se zaměřením na léčbu plicních onemocnění.

Sanatoria Klimkovice

Sanatoria Klimkovice

Moderní bezbariérový lázeňský komplex, využívající unikátní léčivý zdroj – jodobromovou solankou. Léčíme nemoci pohybového ústrojí, neurologická a gynekologická onemocnění u dospělých i u dětí. Komplexní a příspěvková lázeňská péče, ambulantní rehabilitační a …

SANATORIUM EDEL s.r.o.

Soukromá dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií. K dispozici lehárna a tělocvična s hřištěm pro basketbal, volejbal a možností hry stolního tenisu. Relaxační masáže pro veřejnost včetně baňkování, aromatické, Breussovy a medové masáže, masáže …

Dětské centrum Ostrůvek

Dětské centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Centrum zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální. Péče je poskytována dětem od prvních dnů ...

MUDr. Milan Podlipný

Sanatorium poskytuje služby z oblasti rehabilitace, akupunktury, elektroakupunktury, celostní medicíny a lázeňství.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)