Vodní záchranná služba

MS Vodní záchranné služby ČČK

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách. Informační a školicí činnost v oblasti záchranářství.

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

MS VZS ČČK Bruntál

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Místní skupina vodní záchranné služby Českého červeného kříže Krnov II

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách.

MS VZS ČČK Nové Mlýny

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Sbor dobrovolných hasičů Polešovice

Poskytování záchrany, předlékařské první pomoci, kontroly a technické pomoci na vodních plochách. Zajišťování sportovních a kulturních akcí.