Čistý komín ušetří nervy i peníze

Jedním ze základních předpokladů pohodlného a útulného bydlení je teplo. Výraz „teplo“ si lidé často v myšlenkách přímo i jako spojují s představou domova. Přesto je to právě teplo, nebo spíše proces vytváření tepla – vytápění, které představuje výrazné potenciální nebezpečí pro každou stavbu.

Při každém spalování existuje vždy nebezpečí požáru. Ať už vytápíme tuhými, tekutými nebo plynnými palivy, toto riziko zde zkrátka je. Jedinou možností, jak vzniku požáru účinně zamezit, je dbát na pravidelné kontroly komínu, kouřovodů a spotřebičů libovolného druhu paliv.

Spolehlivou revizi těchto zařízení může provést pouze odborně způsobilá osoba, kterou je v tomto případě kominík. Správný kominík by měl vlastnit patřičné živnostenské oprávnění na své jméno.

Bezpečnost komína, kouřovodů a spotřebičů paliv není radno podceňovat. Jednak člověk riskuje bezpečnost svoji i svého majetku, jednak od začátku roku 2011 platí nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti, které pravidelné revize komína a souvisejících zařízení majitelům domů přímo ukládá. V závislosti na druhu používaného paliva jsou kontroly povinné jednou až třikrát ročně. Pokuty při nedodržení dosahují až pětadvaceti tisíc korun.

Zvyšte si pocit bezpečí a pohody ve vlastním domově. Nehodě, požáru nebo pokutě je přece lepší se vyhnout.